Site pictogram Solar Freedom

Motie aangenomen om zonnepanelen standaard buiten ozb-belasting te houden

Het gerechtshof van Arnhem-Leeuwarden heeft in september een uitspraak gedaan dat gemeenten zonnepanelen mogen meerekenen bij het vaststellen van de WOZ-waarden van een woning.

Deze uitspraak leidde uiteraard tot veel boze reacties bij eigenaren van zonnepanelen. Aan de ene kant wil de overheid klimaatverandering tegen gaan. Dit is afgesproken in het klimaatakkoord, waarin de ambitie is opgenomen om in 2030 bijna helft minder broeikasgassen, voornamelijk CO2, uit te stoten dan we in 1990 deden. Aan de andere kant kunnen lokale overheden, met de uitspraak van het gerechtshof, extra belasting heffen op duurzame investeringen zoals zonnepanelen.

Zonnepanelen produceren geen CO2, maar zetten licht om in elektriciteit. Zonnepanelen dragen dus enorm bij aan het reduceren van CO2 en kan dus gezien worden als één van de oplossingen om het klimaatakkoord te behalen. Dat zou je dus moeten stimuleren en niet afstraffen.

VVD-Kamerlid Helma Lodders en D66-Kamerlid Steven van Weyenburg hebben in reactie op de uitspraak van het gerechtshof, een motie ingediend om zonnepanelen standaard buiten beschouwing te laten bij het vaststellen van de ozb-belasting. Deze motie is nu aangenomen.

De motie is aangenomen met 128 stemmen voor en 22 stemmen tegen. Het kabinet kan natuurlijk een aangenomen motie naast zich neerleggen, maar dit is niet waarschijnlijk gezien de brede steun uit de Tweede Kamer.

Mobiele versie afsluiten