Zonnepanelen zakelijk

Subsidies voor hernieuwbare energie

Voor ondernemingen en (non-profit) instellingen zijn er subsidies om te investeren in hernieuwbare energie. Fiscale voordelen zoals de KIA en EIA kunnen de investeringskosten voor bedrijven aanzienlijk verminderen. Daarnaast is er de SDE+ voor bedrijven.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

Wanneer u als onderneming investeert in bedrijfsmiddelen, dan kunt u een deel van deze investering van uw winst aftrekken. Onderstaand tabel laat de aftrek voor 2018 zien.

Investering Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

Niet meer dan € 2.300


€ 0


€ 2.301 t/m € 56.642


28% van het investeringsbedrag


€ 56.643 t/m € 104.891


€ 15.863


€ 104.892 t/m € 314.673


€ 15.863 verminderd met 7,56% van het deel van het investeringsbedrag boven de € 104.891


Meer dan € 314.673


€ 0

Energie-investeringsaftrek (EIA)

Het doel van de energie-investeringsaftrek (EIA) is het stimuleren van investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen of in duurzame energie. Zonnepanelen systemen vallen onder deze laatste. De EIA is een fiscale aftrekregeling die direct een financieel voordeel biedt. Voor een investering in een zonnepanelen systeem kunt u naast de afschrijving ook een extra bedrag van de investering aftrekken van de winst. Voor 2018 is dit bedrag 54,5% (aanschaf- en voortbrengingskosten). Hier zijn wel voorwaarden aan verbonden:

  • Het bedrag aan energie-investering is minimaal € 2.500 per bedrijfsmiddel.
  • Het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt.
  • Het bedrijfsmiddel staat op de zogenoemde energielijst
  • U kunt voor hetzelfde bedrijfsmiddel geen energie-investeringsaftrek én milieu-investeringsaftrek tegelijk krijgen.

In de Energielijst staat welke bedrijfsmiddelen in ieder geval in aanmerking komen voor de EIA. Daarnaast komen in aanmerking voor de EIA:

  • bedrijfsmiddelen die niet op de Energielijst staan, maar wel energie of fossiele brandstoffen besparen en een algemene besparingsnorm halen.
  • de kosten van een energieadvies, onder bepaalde voorwaarden.

Om gebruik te maken van deze regeling doet u binnen 3 maanden na de investering een melding bij RVO.nl

Meer gedetailleerde informatie kunt u vinden op de site van de belastingdienst onder Energie-investeringsaftrek (EIA)

Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+)

Bedrijven en (non-profit) instellingen die investeren in het produceren van hernieuwbare energie kunnen gebruik maken van de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie. Er zijn 6 categorieën, waarvan Zon er één van is.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat wil met de SDE+ de ontwikkeling van duurzame energievoorziening in Nederland stimuleren. De SDE+ 2018 bestond uit 2 openstellingsrondes: voorjaar en najaar. In totaal was er een budget van 12 miljard beschikbaar. 6 miljard in de voorjaar ronde en 6 miljard in de najaar ronde. In de voorjaar ronde bestonden de meeste aanvragen (96%) uit zon-PV.

Minister Wiebes van EZM besluit eind dit jaar (2018) over de openstelling van de SDE+ voor 2019. De categorieën en bijbehorende basisbedragen zullen dan bekend gemaakt worden.

Uitgebreide informatie over de (SDE+ 2018) kunt u lezen op de site van de RVO.