Rendement van zonnepanelen

Wat bepaalt het rendement van zonnepanelen

Om een goed rendement op zonnepanelen te bepalen hebben we een aantal gegevens nodig om de juiste berekeningen uit te voeren. De opbrengst van uw zonnepanelen is namelijk afhankelijk van een aantal factoren. Deze factoren gaan we verder uitleggen zodat u zich goed kunt voorbereiden wanneer u een zonnepanelen systeem aanschaft. Uiteraard maken wij een nauwkeurige berekening voor u en bespreken wij de resultaten graag met u.

 • Locatie

  Nederland is ingedeeld in verschillende zones t.a.v. het aantal zonuren per jaar.

 • Orientatie van het dak

  De hoeveelheid direct zonlicht bepaalt voor een belangrijk deel uw opgewekt vermogen. Een zuidelijk georiënteerd dak ontvangt meer zon dan een noordelijk georiënteerd dak.

 • Hellingshoek

  Heeft u een plat dak of een schuin dak. Dit bepaald namelijk de hellingshoek t.o.v. de zon.

 • Schaduw

  Schaduw van bomen of een schoorsteen heeft invloed op de opbrengst van uw zonnepanelen.

 • Type schakeling

  Gaat u een stringomvormer, micro omvormers of optimizers gebruiken. Dit heeft invloed op het rendement.

Locatie

Uw locatie is een belangrijk uitgangspunt voor een nauwkeurige berekening. De hoeveelheid zonuren in Nederland is niet overal gelijk. In het oosten van het land kennen we minder zonuren dan in het westen van het land. Daarom moeten we rekening houden met een omrekenfactor voor de zonnepanelen. Voor het oosten van het land geldt een omreken factor van 0,82 en in het westen een omrekenfactor van 0,97. In de afbeelding hiernaast kunt u bepalen welke omrekenfactor voor u van toepassing is.

Oriëntatie

Het maximale rendement behaalt u wanneer de zonnepanelen naar het zuiden zijn gericht. Echter niet alle woningen en gebouwen hebben die mogelijkheid. Bij een plat dak is dit gemakkelijker te bepalen, omdat we dan kunnen kiezen hoe de panelen geplaatst worden. Hier geldt echter ook dat de oppervlakte van het dak min of meer bepaalt wat de meest rendabele situatie is.

Kunnen de zonnepanelen niet naar het zuiden geplaatst worden, dan is een zuidoost of een zuidwest plaatsing ook een hele goede oplossing. Ook dan haalt u nog voldoende rendement uit uw zonnepanelen. Zonnepanelen op het noordoosten en noordwesten zijn niet wenselijk, maar kunnen nog steeds een goed vermogen leveren. Dit zal echter per situatie berekend moeten worden.

Hellingshoek

De hellingshoek bepaalt hoe loodrecht het zonlicht op de zonnepanelen valt. Een ideale situatie is een hoek tussen 25° en 40° graden.
Heeft u een schuin dak, dan bent u natuurlijk gebonden aan een hellingshoek. Dat betekent echter niet dat u geen goed rendement kunt behalen.

Heeft u een plat dak, dan kan de hellingshoek nauwkeuriger afgestemd worden. Bij een plat dak echter dient u rekening te houden met de afstand tussen de rijen zonnepanelen, anders zou de ene rij zonnepanelen een schaduw kunnen werpen op de andere rij. Hoe de panelen geplaatst kunnen worden zal mede afhankelijk zijn van de oppervlakte van het plat dak.

Type schakeling

Zoals zojuist beschreven in de voorgaande paragraaf, willen we voorkomen dat schaduw uw rendement omlaag brengt. Er zijn 3 type schakeling voor zonnepanelen die ieder hun eigen voor en nadelen hebben.

 • Serie schakeling (string schakeling)

  Bij een serie schakeling worden alle panelen in serie met elkaar gekoppeld. Dit is de meest gemakkelijke manier van plaatsen en ook de goedkoopste oplossing. Echter als u last van schaduw heeft, dan heeft dit invloed op uw totale vermogen. Een ander nadeel is, dat als 1 paneel stuk zou gaan, dat er dan in z’n geheel geen energie meer wordt opgewekt. Het zwakste zonnepaneel bepaalt het vermogen. Zie het als een rij batterijen die achter elkaar geplaatst zijn. Haalt u er één tussenuit, dan zal het gehele circuit niet meer werken.

 • Parallel schakeling

  Bij een parallel geschakeld systeem wordt elk paneel aangesloten op een micro omvormer. Deze zet de gelijkspanning van het zonnepaneel direct om in wisselspanning. Deze micro omvormers worden dan parallel aan elkaar geschakeld op een verzamelkabel die is aangesloten op een centrale omvormer. Het voordeel hiervan is dat de centrale omvormer veel kleiner en lichter is dan in een serie schakeling. Daarnaast is er geen zwakste schakel. Als één paneel minder zou presteren door schaduw of vervuiling, dan blijven de andere panelen maximaal rendement leveren. Ook zal in deze situatie het rendement in z’n totaliteit met circa 3% kunnen toenemen.

 • Schakeling met optimizers

  Een optimizer is enigszins te vergelijken met de werking van een parallel geschakeld systeem met micro omvormers. Het verschil is echter dat een optimizer de gelijkspanning niet direct omzet in wisselspanning. Wat een optimizer wel doet is de spanning van de panelen te reguleren, zodat de stroom constant blijft. Als op 1 of meerder panelen schaduw zou vallen, dan zorgen de optimizers er voor dat het rendement van elk paneel maximaal blijft. Uiteraard zullen de panelen in de schaduw wel minder vermogen leveren.

Wilt u ook weten hoeveel u kunt besparen op uw energie rekening?

Offerte aanvragen